AMERİKA NOTLARI

AAR: Dünyanın en büyük akademik din şûrâsı

18 Aralık 2019

Batılı bir araştırmacı, eğer Arapça öğrenmişse bunu yeterli sayıyor. Genellikle Türkçe ve Farsça öğrenmeyi zaid addediyor. Bir Arap araştırmacı da sadece İngilizce öğrenerek bilim yapıyor. İslami ilimler ve İslam tarihi konusunda Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini ve Cumhuriyet Türkiyesini de kapsayan bin yıllık birikim ve uygulama YOK sayılıyor. Olacak iş değil!