HOLLANDA NOTLARI

Müslümanlara yönelik katliamların psikolojik arka planı

Veyis Güngör
27 Mayıs 2019

Avrupa 21. Yüzyılın ilk yirmi yılında birbirine benzeyen, hatta birincisi ikincisine ilham kaynağı oluşturan iki büyük toplu katliama (*) şahit oldu. Her ne kadar, iki olayın hedef kitlesi farklı olsa da katillerin yayınladıkları manifestolardan ortak motivasyona sahip oldukları anlaşılıyor. Her ikisi de Avrupa’nın çok kültürlü olmasından, Müslümanların varlığından rahatsızlar. Beyaz bir Avrupa istiyorlar.