LÜBNAN NOTLARI

Yeni Ortadoğu Projesinde Lübnan’ın Yeri Ne?

21 Mart 2016

Osmanlı imparatorluğunun dağılmasıyla, Ortadoğu’da birçok devlet doğmuş, ancak bunlar arasında bulunan Lübnan Cumhuriyeti çok özel ve diğerlerine hiç benzemeyen bir memleket olarak ortaya çıkmıştır. Küçük coğrafyası içinde fazlasıyla mezhep din ve ırk barındıran bu topraklar, kısa bir süre içinde başkenti Beyrut “Ortadoğunun Parisi” ünvanını kazanmış ve Arap âlemi içerisinde adeta parlayan bir yıldız haline gelmiştir. Ülke, parlamenter rejimi ve her altı yılda bir kez milletvekilleri tarafından seçilen Hırıstiyan Cumhurbaşkanı ile Arap dünyasında hemen hemen tek demokratik rejim örneği idi. Renkli ve bir mozaik özelliği gösteren toplumu, mutedil iklimi, serbest yaşam tarzı, yemyeşil dağları ve ter temiz deniz kıyısı ile sadece Arapları değil, Avrupa’nın değişik yerlerinden turistleri de çekmeyi başarabilen bir yerdi.

Osmanlıdan Sonra Ortadoğu'da Kurulan ilk Cumhuriyet: LÜBNAN

18 Aralık 2015

1 Eylül 1920 tarihinin yıldönümü, Ortadoğu’da küçücük bir ülkenin doğuş tarihine denk geliyor olacak. Alanı sadece 10.452 km². Yani Çanakkale vilayetimiz kadar olan bu küçük memlekete, dünya üzerinde kapladığı alan ile alakasız da olsa, Büyük Lübnan Devleti adı verilir ve 1926 yılında Cumhuriyet olarak ilan edilmiştir. Ancak Fransızlardan tam manası ile bağımsızlığını elde etmesi, 1943 yılında gerçekleşmişti. Tam olarak 1516 yılından başlayıp, 1920 yılına dek devam eden zaman diliminde, günümüzde Lübnan Cumhuriyeti olarak adlandırılan tüm toprakların Osmanlı Devletine bağlı olduğu bilinmektedir.