MÜZİK(80)

Müziğe Müdahale Neye Yaradı?

13 Haziran 2020
Müzikle bir ilgisi olmadığı halde Gökalp safiyane bir şekilde ¨Milli musikimiz, memleketimizdeki halk musikisi ile, garp musikisinin imtizacından doğacaktır. Halk musikimiz, bize birçok melodiler vermiştir. Bunları toplar ve garp musikisi usulünce armonize edersek  hem milli hem de Avrupaî bir musikiye malik oluruz¨ görüşünü önermiştir. Yani, tedbiri takdire değil, takdiri tedbire uydurmak istemiştir. Nitekim bu politika denenmiş ve Rus beşlisi gibi, Türk beşlisi oluşmuştur. Türk beşlileri, sırf benimsenebilsin diye halk müziğinden örnekler alarak türküleri çok seslendirmişler,  ama tabii ki maya tutmamıştır.