KERKÜK NOTLARI

21. Asrın Sevr'i Irak'tan Başlar

14 Nisan 2016

Bugün Türkiye, Halepli ve Telaferli on binlerce Türkmen’i mülteci statüsünde kabul etmiş ve birçok sağlık, iaşe ve ibate ihtiyaçlarını görmektedir. Bu potansiyel güç maalesef kullanılamamakta ya da bilinmemektedir. Ortadoğu’da cereyan eden olaylar bizi fazlasıyla etkilemektedir. Ama biz etkili olamamaktayız. Çünkü imkanlarımızı yeteri düzeyde kullanamamaktayız. Türkiye kendisinin güvenliği için ve bu iki ülkede yaşayan soydaşlarının topraklarında kalıp bir güvenlik kuşağı oluşturabilmeleri için mutlaka risk almalı ve en az İran kadar bu iki ülke üzerinde etkili olmalıdır.

Kaderi Aynı Olan İki Şehir: Kerkük ve Tebriz

19 Ocak 2016

     Son yarım asır zarfında Irak Türklerinin atlattığı bâdireler inanılır gibi değil. 1920'lerden itibaren tedricen artan asimilasyon, siyasî baskı, sürgün ve istibdat, 1980'den sonra kanlı eylemler dönüşmüştür. 1980'de patlak veren İran savaşı ise, var olan derde katmerlisini katmış, "birkaç gün sürmez" dedikleri savaş, tam sekiz yıl devam etmiştir. 1988'de savaştan bezgin düşen halk, daha derin bir nefes almadan körfez macerasına sokulmuş; o gün-bugün iflah olmamış ve belini doğrultamamıştır. Bu otuz beş yılda Irak Türklerinin başından geçen hâdiseler macera filmlerini aratmayacak kadar dolu ve ilginçtir. Amerikalıların eline geçse, bir filme pekâlâ konu olabilir. Böyle bir hâdisenin de şâhidi benim. Anlatayım...