Süleyman Baki

Doç. Dr.

1975 Üsküp doğumlu. İlköğretimini Üsküp’te Türkçe tamamladı.  1998 yılında  Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisan eğitimini aynı Üniversitede 2001 yılında Kelam- Akaid bölümünde, doktorasını ise 2012 yılında Üsküp Kiril Metodi Universitesi Milli Tarih Enstitüsünde Osmanlı tarihi alanında  yaptı. Aynı Enstitü tarafından doçentlik ünvanı verildi. Halen Üsküp Ensar Derneği Başkanıdır. Aynı zamanda da Tetova ( Kalkandelen) Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümünde Osmanlı Türkçesi dersi vermektedir.