İbrahim Kiras ile İran, Türkçülük, Arap Baharı ve Son Siyasi Gelişmeler Üzerine