Yazarlar

Virgülle ayrılmış bir kullanıcı adları listesi girin.
Resim Yazar Hakkında
İbrahim Ramazani

​İbrahim Ramazani 1985 yılında İran’ın Batı Azerbaycan vilayetinin Şot kentinde doğdu. Şot’da geçen İlk, Orta ve Lise eğitiminin ardından, 2003’te başladığı Lisans öğrenimini Sosyoloji Bölümünde 2007’de Tebriz Devlet Üniversitesinde, 2011’de başladığı Yüksek Lisans öğrenimini ise 2013’te Hacettepe Üniversitesinde Sosyoloji bölümünde tamamladı. 2017 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünde başladığı doktorası hala devam etmektedir. İran’ın toplumsal ve siyasal yapısı ve İran’da etnik gruplar üzerinde çeşitli araştırmaları bulunan Ramazani bir kitap (İran’da Türk Milliyetçiliğ Duruşu – Traxtor İsyanı) yazarı ve iki kitap (Son Din, Emsalsiz Örnek Şahsiyet) çevirmenidir.

İhsan Ahmet Kâhya

1962 yılında İskeçe’nin en büyük köylerden biri olan Paşevik’de. İlkokulu bu köyde okudu. Ortaokul ve liseyi Tekirdağ’da bitirdi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Selânik Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak, İskeçe’ de 1992 yılından itibaren aktif bir şekilde  avukatlık yapmakta. Bidayet mahkemeleri avukatlığı mertebesinden sırasıyla İstinaf Mahkemeleri avukatlığı ve 2000 yılından itibaren Yüksek Yargı avukatı olarak hukuki hizmete devam etmekte. Bu süreçte, Batı Trakya Türk Azınlığını ilgilendiren çok çeşitli milli bazı davaları yürüttü. Yunanistan’da ikinci derece yerel yönetim il meclis üyeliği görevinde bulundu. Türkçe ve Yunanca dilleri yanı sıra Almanca, Arapça bilmektedir.

Prof. Dr. İsmail Çalışkan

Erzurum’da doğdu (1965). Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1989). 1990-1994 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştı. 1992’de yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi’nde asistan oldu, 2013 yılına kadar bu fakültede görev yaptı. 1998’de tefsir doktoru oldu. 2009-2011 yıllarında Kazakistan’daki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde bulundu. 2013-2018 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. İslami İlimler Fakültesi’nde bulundu. Mart 2018 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Tefsir alanında makaleler yayınladı. Yayınlanmış kitapları: Kur’an’da Din Kavramı; Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci; Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı Adlı Eseri’nin Tahlil ve Tenkidi; Tapsir Tarihı (Kazakça); Tapsir Edistemesi (Kazakça); 100 Emir 100 Sünnet 100 Edep (Türkçe-Kazakça-Rusça); Tefsir Usûlü, Hasan Basri Çantay.
 

Prof. Dr. İsmail Güvenç

Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk (1977), orta (1980) ve lise (1983) eğitim ve öğretimini aynı yerde tamamladı. Ziraat ve İşletme Fakültesi’ni bitirdi.Atatürk Üniversitesi’nde 1987-2007 yılları arasında araştırma görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanında çalıştı. 1999–2000 periyodunda yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. Akademik iş hayatında Atatürk, Erciyes, Kilis 7 Aralık ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görev yaptı. Bu üniversitelerde bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı, dekanlık, rektörlük gibi görevlerde bulundu. Yeni bir üniversitenin kuruluş faaliyetlerinde görev aldı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’nü 2008-2016 döneminde yürüttü. Bir kısmı uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 80 civarında bilimsel yayınının yanı sıra 25–30 kadar sosyal değişim ve kalkınma ile ilgili makalesi bulunmaktadır. “Sebzecilik”, “Üniversite Konuşmaları” ve “Üniversite: Bir Üniversitenin Kuruluş Sancıları” başlıklı kitapları da vardır. “Dünden Bugüne Tarım Eğitimi”, “Eğitim, Bilim ve Yükselme” konulu çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Kamil Güngör

1993 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE’de Avrupa Birliği üzerine yapmıştır. Doktorasını ise Dokuz Eylül Üniversitesi SBE’de Maliye Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 2003 yılında Yard. Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında da profesörlük ünvanını almıştır. Kitap, kitap bölümü yanı sıra bilimsel makale, ulusal ve uluslararası çeşitli kongrelerde sunulan tebliğler mesleki olarak çalışmaları arasındadır. Yazarın serbest yazıları da söz konusu olup bu yazıları çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayımlanmaktadır. İngiltere Durham Üniversitesinde islam ekonomisi üzerine bir süre araştırmalarda da bulunmuştur. Yaptığı bazı çalışmalar bilimsel ödüle de layık görülmüştür. Evli olup, üç çocuk babasıdır.

Kenan Kaya Bürokrat bir babanın oğlu olarak 1961 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Frankfut’ta Goethe üniversitesinde arkeoloji eğitimi aldı. Türkiye’ye geri dönüp bir süre yayın evlerinde editörlük yaptı. Ardından Humboldt University Of Berlin’de kültür tarihi alanında yüksek lisansını tamamladı. Çok sayıda kültür sanat projesi yönetti. Hermeneutik ve metin bilim alanlarında çalışmalar yaptı. Avusturya’da özel bir organizasyon şirketinde yöneticilik yapmakta ve üniversitelerde dersler vermektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.
Latif Mustafa

Latif Mustafa Üsküp'te yayınlanan "Shenja" Dergisi'nin genel yayın yönetmenidir. Lisans eğitimini Kosova'da, Priştine Üniversitesi - Felsefe Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul'da Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Hâlihazırda Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Makedonya ve daha geniş bölgede yayınlanmış olan tek felsefi içerikli televizyon programı "Bakış Açısı"nı yönetmiştir. Yazıları düzenli olarak Arnavut medyalarında yayınlanmaktadır. Aynı zamanda pek çok yerel ve uluslararası panel, konferans, sempozyum v.b. katılmıştır.

Prof. Dr. Mahir Nakip

Mâhir NAKİP 1952 yılında Kerkük’te doğdu. Liseyi Bağdat’ta bitirdikten sonra yüksek tahsiline 1972 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde başladı ve 1976 yılında mezun oldu. 1979 yılında istatistik dalında yüksek lisansını 1985 yılında da Gazi Üniversitesi’nde pazarlama dalında doktorasını tamamladı. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi İ. İ. B. Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak resmî görevine başladı. 1995 yılında kurulan Irak Türkmen Cephesi’nin kurucuları arasında yer aldı.

2003-2008 yılları arasında Başbakanlığa bağlı olarak Irak’tan sorumlu danışman oldu. 2008-2011 yılları arasında Kazakistan’da bulunan Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi’nin rektör vekilliğini yaptı.

Irak Türklerinin müziği, folkloru, edebiyatı ve siyasî durumları ile ilgili 200’ün üstünde makalesi bulunan Mahir Nakip, Irak Türkleri hakkında yazılar yazmakta olup, Kerkük’ün Kimliği isimli kitabı Türkçe, Arapça ve İngilizce yayınlanarak Türkiye’de, Arap ve Avrupa ülkelerinde dağıtılmıştır.

Şu anda Çankaya Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Bölümü başkanı olan Mahir Nakip, Kerkük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak Türkmenlerin daha çok insanı konuları ile ilgilenmektedir. 

Dr. Mehmet Arslan

 

1978 yılında İstanbul'da Beşiktaş’ta doğdu. 2003 yılında M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinde Sosyo-ekonomik ve Siyasi Coğrafya (Jeopolitik) alanında doktorasını tamamladı. 2004-2010 yılları arasında Moskova Şarkiyat Enstitüsü ve M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Sosyo-ekonomik ve Siyasi Coğrafya bölümü işbirliğinde çalışmalar yaptı. 2010-2011 yılları arasında Astana Yunus Emre Enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2011 yılından beri El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi öğretim üyesidir. 2013 yılında Doçent oldu. Çalışmaları ağırlıklı olarak Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kazakistan devlet yapısı ve devletçilik anlayışı, demografi, milliyetçilik ve etnik yapı, sosyo-ekonomik ve siyasi yapı, Rusya BDT ve Türkiye ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Mehmet Çetin

1956 yılında Kilis’te doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. Yatılı olarak girdiği Akşehir Erkek İlköğretmen Lisesinden 1975 yılında mezun oldu. Yükseköğrenimini İ. İ.T. İ. A. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı.

Bürde Yayınevini yönetti. Kurucularından olduğu Yönelişler isimli aylık sanat ve edebiyat dergisinin yazıişleri müdürlüğünü yaptı.

Bir dönem Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve “Uluslararası Köroğlu Kültür ve Sanat Festivali" Genel Koordinatörü’dür. Çeşitli Gazete ve dergilerde başta çalışma hayatı ve edebiyat olmak üzere kültür, sanat ve siyaset yazıları yazdı. 

2011’de T. Kalkınma Bankasından emekli oldu. Halen Öz Orman-İş Sendikasında Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmaktadır.